Realizace vrtaných studní

Vrtané studny

Provádíme vrtání studní ve všech typech hornin a zemin do hloubek 120 m. Vrty jsou zpravidla prováděny jádrovým vrtáním na sucho s možností průběžného pažení, bezjádrovým vrtáním ponorným příklepovým kladivem se vzduchovým výplachem. V nesoudržných horninách je používána technologie jádrového vrtání s ochranným pažením pomocí ocelových pažnic. Vrtáme v průměrech 112 – 220 mm s vystrojením pomocí certifikovaných pažnic PVC-U s atesty na pitnou vodu o průměru 110 – 160 mm.

Dokumentace je zpracována zkušenými odborníky s osvědčením o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru hydrogeologie a projektování vodních staveb.

Současné právní předpisy umožňují realizovat studnu dvěma rozdílnými postupy. Buď jako předem povolenou stavbu - vodní dílo, anebo jako geologické průzkumné dílo (vrt), které se následným úředním rozhodnutím stane studnou. V prvním případě je nejprve zpracována projektová dokumentace studny jako vodního díla v intencích stavebního, resp. vodního zákona, takže studnu je možno realizovat až po získání stavebního a vodoprávního povolení. V druhém případě je možno k realizaci průzkumného vrtu po splnění nezbytných administrativních úkonů (viz dále) přistoupit bez zdlouhavého vyřizování stavebního povolení. K zahájení průzkumného vrtu je vodohospodářské povolení potřeba jedině v případě, že se nachází v zátopovém území anebo v ochranném pásmu vodního či léčivého zdroje.

Blížší informace o obou možných postupech realizace studní najdete zde.

Vrtané studny

Obvyklý postup prací:

Valná většina našich zákazníků dává přednost provedení studny jako průzkumného díla (podle geologického zákona), a proto vám zde pro vaši představu popíšeme obvyklý postup prací.

Záruky

Na funkci vrtané studny poskytujeme záruku 5 let. V případě, že vytýčení místa vrtu provádí naše firma a nepodaří se zajistit zdroj s požadovanou vydatností, zákazník vrtné práce neplatí!