Naši zákazníci

Velkou část našich zákazníků tvoří majitelé rodinných domů a chat, pro které jsme v minulých letech za účelem zajištění vodního zdroje provedli úspěšně stovky vrtů.

Dalšími významnými zákazníky jsou společnosti zabývající se geologickým průzkumem, těžbou nerostných surovin a stavební činností: